منوها و پکیج ها


در این بخش میتوانید پکیج ویژه دلخواه خود را با در نظر گرفتن سلیقه و بودجه انتخاب نمایید.

منو سرو غذا (پکیج طلایی)

منو سرو غذا - پکیج طلایی

نکته : پکیج فوق بدون محاسبه تخفیف می باشد و امکان تغییرات در منو پکیج وجود دارد. جهت تخفیف و یا تغییرات در منو با ما تماس حاصل فرمایید.


منو سرو غذا (پکیج نقره ای)

نکته : پکیج فوق بدون محاسبه تخفیف می باشد و امکان تغییرات در منو پکیج وجود دارد. جهت تخفیف و یا تغییرات در منو با ما تماس حاصل فرمایید.


منو سرو غذا (پکیج برنزی)

نکته : پکیج فوق بدون محاسبه تخفیف می باشد و امکان تغییرات در منو پکیج وجود دارد. جهت تخفیف و یا تغییرات در منو با ما تماس حاصل فرمایید.