منوها و پکیج ها

در این بخش میتوانید پکیج ویژه دلخواه خود را با در نظر گرفتن سلیقه و بودجه انتخاب نمایید.

پکیج برنزی

Bronze

مشاهده جزئیات

 • باقالي پلو با گوشت بره
  زرشك پلو با مرغ
  شيرين پلو با مرغ
  مرصع پلو با مرغ
  پلو سفيد زعفراني
  ته چين
  خورش فسنجان
  جوجه كباب ٢٥٠گرمي ٧٠٪‏
  سيني سبزيجات گرم
  كوفته تبريزي
  دلمه
  سالاد متنوع حداقل ٤مدل به صورت بار
  نوشيدني (نوشابه،دوغ،دلستر،آبمعدني) به صورت قوطي
  ظروف كامل پذيرايي
  ميوه فصل ٥مدل
  شيريني
  كيك
  دسر متنوع به صورت قالبي
  به ازاي هر ١٥نفر میهمان ١نفرميزبان ( میهماندار )
  سرو آبميوه طبيعي ٤طعم
  گل آرايي (ميزميهمان،جايگاه عروس و داماد، ورودي عروس و داماد و ميز شام)
  دكوراسيون و شمع آرایی سالن و محوطه (جايگاه عروس و داماد،ورودي عروس و داماد،ميزميهمان)
  میز گیفت
  میز یادبود
  مه مصنوعی ( یخ خشک )
  آتش بازي ٣مرحله ( ورودي،كيك،تانگو )

پکیج طلایی

GOLD

مشاهده جزئیات

 • باقالي پلو با گوشت بره
  زرشك پلو با مرغ
  شيرين پلو با مرغ
  مرصع پلو با مرغ
  آلبالو پلو با گوشت قلقلي يا مرغ ( به انتخاب )
  پلو يوناني
  پلوي سفيد زعفراني
  ته چين
  خورش فسنجان
  خورش كرفس
  خورش قيمه بادنجان
  خوراك بيف استرگانف
  خوراك زبان
  خوراك ژيگو
  سيني سبزيجات گرم
  كوفته تبريزي
  دلمه
  جوجه چيني
  جوجه كباب ٢٥٠گرمي ٧٠٪‏
  كباب كوبيده يا كباب لقمه ٧٠٪‏
  كباب بره ٥٠٪‏
  بره سلطاني به ازاي ١٠٠نفر ١راس
  ماهي شير به ازاي ٦٠نفر ١عدد
  سالاد متنوع ١٢مدل به صورت بار
  نوشيدني ( نوشابه،دوغ،دلستر،هايپ،آبمعدني) به صورت قوطي
  ظروف كامل پذيرايي VIP
  ميوه فصل ٨مدل به صورت كوكتل و پذيرايي روي ميز
  شيريني
  كيك
  دسر متنوع به صورت شات تك نفره و قالبي
  به ازاي هر١٢نفر ميهمان ١نفر ميزبان
  سرو آبميوه طبيعي ٨مدل
  سرو دمنوش و عرقيجات
  سرو نسكافه گرم،هات چاكلت و آيس كافي
  سروفينگرفود ايراني و فرنگي و آسياي شرقي
  گل آرايي (ميزميهمان،جايگاه عروس و داماد، ورودي عروس و داماد و ميز شام)
  دكوراسيون و شمع آرایی سالن و محوطه (جايگاه عروس و داماد،ورودي عروس و داماد،ميزميهمان)
  میز گیفت
  میز یادبود
  مه مصنوعی ( یخ خشک )
  آتش بازي ٣مرحله ( ورودي،كيك،تانگو )

پکیج نقره ای

Silver

مشاهده جزئیات

 • باقالي پلو با گوشت بره
  زرشك پلو با مرغ
  شيرين پلو با مرغ
  مرصع پلو با مرغ
  آلبالو پلو با گوشت قلقلي يا مرغ (به انتخاب)
  پلو سفيد زعفراني
  ته چين
  خورش فسنجان
  خوراك بيف استرگانف
  خوراك زبان
  جوجه چيني
  جوجه كباب ٢٥٠ گرمي٧٠٪‏
  كباب كوبيده يا كباب لقمه ٥٠٪‏
  سيني سبزيجات گرم
  كوفته تبريزي
  دلمه
  سالاد متنوع حداقل٦مدل به صورت بار
  نوشيدني (نوشابه،دوغ،دلستر،آبمعدني) به صورت قوطي
  ظروف كامل پذيرايي
  ميوه فصل ٥الي٧مدل به صورت كوكتل
  شيريني
  كيك
  دسر متنوع به صورت شات تك نفره
  به ازاي هر١۲نفرميهمان ١نفرميزبان ( میهماندار )
  سرو آبميوه طبيعي ٥طعم
  سرو نسكافه گرم
  گل آرايي (ميزميهمان،جايگاه عروس و داماد، ورودي عروس و داماد و ميز شام)
  دكوراسيون و شمع آرایی سالن و محوطه (جايگاه عروس و داماد،ورودي عروس و داماد،ميزميهمان)
  میز گیفت
  میز یادبود
  مه مصنوعی ( یخ خشک )
  آتش بازي ٣مرحله ( ورودي،كيك،تانگو )